Pædagogisk tilsyn

Tilsyn 2022

Hvidovre Kommune fører hvert andet år pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud i kommunen, jævnfør gældende lovgivning. Tilsynet omfatter både kommunale og selvejende dagtilbud.

Tilsynet består af tre dele:

  1. Et heldags observations besøg i institutionen af en pædagogiskkonsulent
  2. En tilsynsdialog med ledelsen, repræsentanter fra forældrebestyrelsen og personalet 
  3. En kvalitetssamtale med dagtilbudschefen

På baggrund af tilsynet udarbejder den pædagogiskekonsulent en tilsynsrapport.

Følg nedenstående link og læs tilsynsrapporten fra 2022

Tilsynsrapport Tumlehuset - maj 2022