Vores værdier

Tumlehuset er et dagtilbud med en idrætsprofil, certificeret igennem DIF. Leg, krop og bevægelse afspejler sig i hverdagen, da det er tænkt ind i vores måde at forstå og møde børnene på. Dette kommer til udtryk ved indretning, møblering, legetøj, aktiviteter og det generelle samvær med børnene. Vores praksis tager udgangspunkt i pædagogiskidræt og vores forståelse af pædagogiskidræt er, at kroppen er menneskets grundvilkår, kroppen er stedet hvor verden ses og skabes og, at kroppen indgår i dialog med omverden.
Pædagogiskidræt er dermed vores grundsyn for vores pædagogiske arbejde og vores måde at formidle praksis på. Vi mener derfor, at børnene lærer, udvikler sig og danner relationer til andre ved at bruge kroppen.
Tumlehusets overordnede mål, er at alle børn skal trives i dagtilbuddet. Trivsel er alfa omega for, at kunne være i god udvikling. Dermed kommer pædagogikken også altid før idrætten, da vores definition af trivsel indebærer både de fysiske, psykiske og sociale aspekter.