Præsentation

Idrætsinstitutionen Tumlehuset er Hvidovre kommunes eneste idrætsinstitution. Børn, forældre og personaler indtog de nye fysiske rammer i december 2018. Huset er bygget til formålet og ligger op til leg og bevægelse. Vi har en stor Tumlesal og på alle stuer og gangarealer er der motorikskinner i loftet, til ophæng af diverse gynger, klatreredskaber osv.

Vi har kroppen i centrum og arbejder ud fra en idrætspædagogisk tankegang, vi tror på at krop, sanser, leg og bevægelse er de grundlæggende parametre for børns udvikling.

I Tumlehuset ser man børn der kravler, klatre, triller, gynger og løber, også indenfor. Borde, vindueskarme osv. bliver inddraget i legen. Hos os må børnene gerne have bare tæer, vi opfordre dem til det under aktivitet, at mærke gulvet, forskellige underlag, varme, kulde osv. er vigtig sansestimuli for børnene. Lige såvel som tempoet kan opleves højt, ligges der også vægt på ro og fordybelse ved blandt anden børneyoga, massage, afslapning osv.

Tumlehuset er certificeret igennem Dansk idrætsforbund. (2020)

Strukturelt fordelt på 2 etager, består Idrætsinstitutionen Tumlehuset af 2 afdelinger, hvor der i hver afdeling er 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper.

I dagligdagen fungerer de 2 afdelinger som selvstændige enheder. Der åbnes og lukkes hver for sig, søskende kommer som udgangspunkt i samme afdeling og forældrene skal ”kun” forholde sig til personalet i deres børns afdeling. Som forældre opleves det som 2 små institutioner i den store institution.

Når det er skrevet, så er der masser af samarbejde på tværs af de to afdelinger. Vi har en målsætning om, at alle børn fra samme årgang skal kende hinanden.