Lukkedage

  • Dagene mellem jul og nytår, inklusiv den 24. december og 31. december
  • 1. maj
  • Dagene før påske - mandag, tirsdag og onsdag før Skærtorsdag
  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag den 5. juni

Hvidovre Kommune tilbyder alternativ pasning på lukkedagene, dog ikke grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december.

Link til Hvidovre Kommune lukkedage HER

 

Sampasning

Hvidovre Kommune tilbyder sampasning på lukkedagene, dog ikke Grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december.

Sampasning er et tilbud til alle børn i dagtilbud, dagpleje og SFO, hvor forældrene ikke har mulighed for selv at passe deres barn på lukkedagene.

Børnene samles i en institution og passes af det personale, som er tilknyttet institutionen. Kommunen vil på lukkedagene fører tilsyn med institutionen.

Forældrene får op til hver lukkeperiode mulighed for at tilmelde sig ordningen.