Forældrebestyrelsen

I maj måned hvert år er der valg til bestyrelsen, og man bliver valgt for en 2-årig periode

På det første bestyrelsesmøde efter valget konstituerer bestyrelsen sig på de forskellige poster. Som bestyrelsesmedlem har man tavshedspligt og skal underskrive en erklæring om, at man er indforstået med dette, og at man har læst de paragraffer, der omhandler tavshedspligten.

Der afholdes årligt 5-6 bestyrelsesmøder af ca. to timers varighed. I bestyrelsen sidder også to personalerepræsentanter samt lederen.

Bestyrelsesarbejdet er meget afvekslende, og vi har en forventning om, at bestyrelsen deltager i debatten om de overordnede pædagogiske retningslinjer.

Bestyrelsen har også mulighed for at følge økonomiens udvikling ved kvartalsvise rapporter.

Bestyrelsen er bindeleddet mellem forældregruppen og Tumlehuset, de hjælper med at planlægge og udføre arrangementer (fx sommerfesten og andet).

Der kan også være diverse høringer fra kommunens side som forældrebestyrelsen bliver bedt om at tage stilling til og svare på.