Den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan skal give rum for alle børns leg, læring og udvikling

Læs om den styrkede læreplan

Om arbejdet med de 6 temaer og 12 mål

Skriv tekst her ...

Alsidig personlig udvikling

Skriv tekst her ...

Social udvikling

Skriv tekst her ...

Kommunikation og sprog

Skriv tekst her ...

Krop, sanser og bevægelse

Skriv tekst her ...

Natur, udeliv og science

Skriv tekst her ...

Kultur. Æstetik og fællesskab

Skriv tekst her ...